Nasze cele

 • Poprawa warunków hodowli fretek w Polsce.
 • Poprawa warunków bytowania fretek i ich dobrostan.
 • Działania na rzecz poszerzania wiedzy o fretkach i warunkach ich hodowli.
 • Pomoc poczatkującym hodowcom, wymiane doswiadczeń między hodowcami.
 • Promocja prawidłowych warunków hodowli.
 • Działania na rzecz badań naukowych służących hodowli fretek. Członkowie Stowarzyszenia dołożą wszelkich starań aby uzyskane wyniki badań nie zostały wykorzystane do celów hodowli futrzarskich.
 • Wspieranie i promowanie akcji antyfutrzarskich.
 • Standaryzacja odmian kolorystycznych.
 • Poprawa jakości materiału genetycznego fretek.
 • Działania na rzecz promocji i rozwoju krajowego rynku artykułów dla fretek.
 • Pomoc członkom stowarzyszenia